L o t t a  P y y k k ö n e n  kuvataiteilija/visual artist
   | TYÖT/WORKS |      | CV |      | LINKS |     | CONTACT |  

         
puupiirrokset
woodcuts:


monuments |
2011-2012


|kuu/moon|
2002-2008


|figuurit/figures|
2005-2006


|maisemat/landscapes|
2000-2004


©Lotta Pyykkönen 2011