L o t t a  P y y k k ö n e n  kuvataiteilija/visual artist
   | TYÖT/WORKS |     | CV |     | LINKS |     | CONTACT |  

                                                        ©Lotta Pyykkönen 2011             |teoksiin liittyvä teksti|

k u u / m o o n                                                                                                           
                         
                                    

 "Lumi/Snow" 2008 koko/size 100x100 cm                                                                  "Kuu/Moon" 2008 koko/size 100x100 cm


 

"Savu/Smoke" 2008 koko/size 100x100 cm"Sommitelmia/ Compositions" 2007 koko/size 20x20 cm
"Musta vesi/Black Water" 2005
koko/size 30x50 cm"Sula/Melted" 2005
koko/size 30x50 cm"Jään alla/ Under the Ice" 2005
koko/size 30x50 cm"Ranta/Bank" 2005
koko/size 30x50 cm"Tulva/Flood" 2005
koko/size 30x50 cm


"Kaupunki/City" 2008 koko/size 100x180 cm


 

"Väylä/Channel" 2008 koko/size 80x180 cm
"Syvyyksissä/Depth" 2007 koko/size 80x180 cm


                                                     

                                                                                       "Erämaa/  Wilderness" 2007 koko/size 60x120 cm                                             "Aavikko/Desert" 2007 koko/size 60x120 cm


ylös/up